Έλεγχος & σχέδιο θεραπείας

Μετά από λεπτομερή οδοντιατρικό έλεγχο γίνεται ένα αναλυτικό σχέδιο θεραπείας με ξεκάθαρο προϋπολογισμό του κόστους. Παρουσιάζονται οι θεραπευτικές επιλογές της κάθε περίπτωσης. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από κοινού με τον ασθενή και πάντα με κριτήριο το  μεγαλύτερο όφελός του.

“Im Namen des gesamten Teams, lade ich Sie ein, uns kennenzulernen
Lazaros D. Papaiordanidis, DDS, MSc, Zahnarzt