Ενδοδοντία

Όλα τα δόντια έχουν στο εσωτερικό τους μια κοιλότητα που περιέχει το νεύρο ή τα νεύρα του δοντιού (πολφός). Όταν ένα δόντι είναι πολύ κατεστραμμένο λόγω ύπαρξης τερηδόνας ή έχει κάποιο κάταγμα, περνάνε μικρόβια στο εσωτερικό αυτής της κοιλότητας και η αντίδραση του νεύρου είναι ο πόνος. Σε αυτή την περίπτωση, η απονεύρωση είναι η μοναδική λύση για να μπορέσει το δόντι να παραμείνει στη θέση του χωρίς να πονάει. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, σχηματίζεται απόστημα στο άκρο της ρίζας και υπάρχει η πιθανότητα έντονου πρηξίματος. Σε αυτό το στάδιο μειώνονται τα ποσοστά επιτυχίας της απονεύρωσης και μπορεί να καταλήξουμε μέχρι και σε εξαγωγή του δοντιού.

Η απονεύρωση είναι μια διαδικασία με την οποία δουλεύουμε στο εσωτερικό του δοντιού. Γίνεται με τοπική αναισθησία ώστε να είναι απολύτως ανώδυνη για τον ασθενή και περιλαμβάνει εύρεση όλων των ριζικών σωλήνων (μικρά σωληνάκια στο εσωτερικό των ριζών που περιέχουν τα νεύρα του δοντιού), μηχανικό και χημικό καθαρισμό αυτών με ειδικά εργαλεία και τοποθέτηση ειδικού αντισηπτικού ώστε να εξαλειφθούν όλα τα μικρόβια που προκαλούν τον πόνο. Μετά από παραμονή του αντισηπτικού για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, γίνεται αφαίρεση αυτού, καθαρισμός των ριζικών σωλήνων και μόνιμη έμφραξη αυτών με θερμοπλαστικό υλικό (γουταπέρκα) ώστε να επιτευχθεί πλήρης στεγανοποίηση και αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον.

“Im Namen des gesamten Teams, lade ich Sie ein, uns kennenzulernen
Lazaros D. Papaiordanidis, DDS, MSc, Zahnarzt