Ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες

Σε ορισμένες περιπτώσεις που η καταστροφή πρόσθιων δοντιών είναι αρκετά μεγάλη το bonding και οι όψεις πορσελάνης δεν αποτελούν λύση γιατί προϋποθέτουν την ύπαρξη αρκετής ποσότητας δοντιού. Στις περιπτώσεις αυτές ή όταν υπάρχουν ελλείψεις προσθίων δοντιών, που για κάποιο λόγο δεν έχουν αποκατασταθεί με εμφύτευμα, η κατασκευή στεφανών ή γεφυρών είναι η ενδεδειγμένη λύση.

Μέχρι πρόσφατα, οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες σε πρόσθια δόντια δημιουργούσαν αισθητικά προβλήματα αφού στα ούλα φαίνονταν τα μεταλλικά όρια, τα οποία μάλιστα πολλές φορές λόγω της οξείδωσης των μετάλλων έκαναν τα ούλα να φαίνονται σκούρα. Εξάλλου η ύπαρξη και μόνο του μεταλλικού σκελετού, αναγκαίου για την αντοχή της αποκατάστασης, υποβαθμίζει την αισθητική ακόμα και όταν το μέταλλο δε φαίνεται.

all-ceramic

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί ο μεταλλικός σκελετός από κεραμικά υλικά . Η απουσία μεταλλικού σκελετού δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, χαρίζει άψογη αισθητική απόδοση και φυσικότητα σε αυτές τις αποκαταστάσεις, οι οποίες μπορούν πλέον να μιμηθούν την διαφάνεια και τον ιριδισμό του φυσικού δοντιού. Η απουσία μεταλλικού σκελετού όμως δίνει και ένα μεγάλο μειονέκτημα, τη μειωμένη αντοχή σε σχέση με τις μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.

Η λύση των ολοκεραμικών αντενδείκνυται όταν ο ασθενής ασκεί έντονες μασητικές πιέσεις (κατά τη μάσηση, τρίξιμο ή σφίξιμο των δοντιών κ.α.) ή όταν υπάρχουν συγκλεισιακά προβλήματα.

Η διαδικασία είναι παρόμοια με τη διαδικασία για τη κατασκευή των μεταλλοκεραμικών στεφανών και γεφυρών.

 

“Im Namen des gesamten Teams, lade ich Sie ein, uns kennenzulernen
Lazaros D. Papaiordanidis, DDS, MSc, Zahnarzt