Προσθετική

Cosmetic-Dentist

Τα δόντια που λείπουν πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα καθώς η απώλειά τους έχει επίπτωση και στην υγεία και στην αισθητική του στόματος. Ο οδοντίατρος, ανάλογα την περίπτωση, μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει γέφυρες ή μεμονωμένες κινητές οδοντοστοιχίες.
Η Στεφάνη είναι κατασκευή από πορσελάνη σε σχήμα δοντιού που χρησιμοποιείται για να αποκατασταθεί το δόντι. Όταν το δόντι έχει καταστραφεί και χρειάζεται να γίνει κάποιο πολύ μεγάλο σφράγισμα τότε επιλέγουμε να αποκαταστήσουμε την βλάβη με στεφάνη.
Με την γέφυρα αποκαθίσταται δόντι που λείπει. Για να τοποθετηθούν γέφυρες πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν δόντια γερά πάνω στα οποία θα στηριχτούν.

Οι γέφυρες είναι μόνιμες – ακίνητες κατασκευές που προσαρμόζονται πάνω σε γερά δόντια, με σκοπό να αντικαταστήσουν δόντια που λείπουν ενδιάμεσα.
Οι μερικές οδοντοστοιχίες αποτελούν κινητές κατασκευές που μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα και αποκαθιστούν το κενό δοντιών. Αποτελούν λύση όταν δεν υπάρχουν δόντια πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχτεί μια γέφυρα.
Οι ολικές οδοντοστοιχίες είναι κινητές κατασκευές και χρησιμοποιούνται όταν λείπουν όλα τα δόντια του στόματος.

Και φυσικά υπάρχει και η προσθετική επί εμφυτευμάτων (Στεφάνες, γέφυρες και οδοντοστοιχίες) όπου δεν υπάρχουν πλέον οι απαραίτητες ρίζες για την στήριξη μόνιμης προσθετικής αποκατάστασης.

“Im Namen des gesamten Teams, lade ich Sie ein, uns kennenzulernen
Lazaros D. Papaiordanidis, DDS, MSc, Zahnarzt