Σύστημα Wilson® 3D

Το σύστημα Wilson® 3D χρησιμοποιείται για τη διόρθωση ασσυμετριών στην σχέση των γνάθων πριν από τη θεραπεία με νάρθηκες.

“Im Namen des gesamten Teams, lade ich Sie ein, uns kennenzulernen
Lazaros D. Papaiordanidis, DDS, MSc, Zahnarzt